myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Wednesday, 14 November 2012

Soalan Objektif tentang magnet


1. Apakah nama jenis magnet yang ditunjukkan di bawah ?

 A. Magnet bar           B. Magnet ladam kuda            C. Magnet bentuk U        D. Magnet silinder


2. Magnet boleh menarik bahan berikut kecuali 

  A. paku besi              B. Pembaris kayu                   C. Jarum                     D. Gunting


3. Bagaimanakah kita dapat mengguna magnet untuk menarik sudu plastik ?

A. Ikat sudu plastik dengan kayu.                               C. Membalut sudu plastik dengan kertas.     
B. Ikat sudu plastik dengan klip kertas.                      D. Membubur gam pada sudu plastik.

4. Kenyataan di bawah menunjukkan bahan K.


  • Dibuat daripada besi.
  • Bahan magnet.
 
 
 Bahan K berkemungkinan ialah

A. Sikat                       B. Kasut                      C. Paku                       D. Cermin

5. Kenyataan berikut adalah betul, kecuali 

A. Setiap magnet mempunyai  kutub utara dan kutub selatan.
B. Kutub magnet yang sama akan menarik satu sama lain.
C. Bahan buatan besi adalah bahan magnet.
D. Magnet akan kehilangan kekuatannya jika dibakar.


6. Perkara-perkara berikut tidak boleh dilakukan kecuali
 
A.  Mengetuk magnet dengan kuat.
B.  Membakar magnet dengan api.
C. Menyimpan magnet di dalam laci.
D. Menjatuhkan magnet beberapa kali.

2 comments: