myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Tuesday, 20 November 2012

Latihan Keperluan Asas Benda Hidup

Latihan

1. Di antara yang berikut merupakan keperluan asas manusia, kecuali

   a. makanan            b. air              c. cahaya matahari            d. udara

2. Manusia minum air untuk  tujuan berikut, kecuali

   a. untuk mengawal suhu badan                          
   b. untuk menghilangkan dahaga
   c. untuk mengekalkan kandungan air dalam badan
   d. untuk mendapatkan khasiat.

3. Mengapakah  tumbuhan memerlukan cahaya matahari ?
 
   a. untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis.
   b. untuk mendapatkan khasiat yang diperlukan.
   c. untuk membantunya dalam tumbesaran.
   d. untuk menjaga kesihatan badan.

4. Persamaan keperluan asas  manusia dan tumbuhan ialah:

   a. udara dan makanan                               b. udara dan air
   c. air dan tempat tinggal                            d. air dan cahaya matahari.

5. Jawab soalan berdasarkan gambarajah di bawah:  Pokok keembung yang manakah dapat tumbuh dengan baik?

  a. Pasu w                    b. Pasu x                    c. Pasu y                   d. Pasu z


6. Rajah di bawah menunjukkan seekor tikus yang telah dikurang dalam sebuah botol  yang tertutup dengan  
    ketat.

  Selepas seminggu, tikus itu mati.  Kajian ini menunjukkan bahawa
  a. tikus memerlukan udara untuk bernafas.
  b. tikus memerlukan kawan.
  c. tikus memerlukan banyak cahaya matahari.
  d. tikus tidak dapat menghasilkan makanan sendiri.

Jawapan:

1. C               2. D               3. A               4. B               5. C             6. A


No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget