myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Tuesday, 27 November 2012

Latihan Mikroorganisma

1. Gambar di bawah menunjukkan 4 jenis mikroorganisma.
a. nyatakan salah satu mikroorganisma yang membawa kebaikan kepada manusia.

____________________________________________________________

b. Nyatakan satu ciri mikroorganisma.

___________________________________________________________

c. Sebutkan satu ciri yang ada pada mikroorganisama Z.

____________________________________________________________  

2. Sesetengah mikroorganisma berbahaya dan sesetengah pula berguna kepada manusia.

a. Beri dua kegunaan mikroorganisma.

i. ____________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________

b. Berikan dua keburukan yang dibawa oleh mikroorganisma.

i. ____________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________

c. Cadangkan dua cara untuk mengelakkan mikroorganisama daripada merebak.

i. ___________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________
d. Nyatakan dua jenis penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma.

i. ____________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________

Jawapan:

1a. w : Paramecium           x : Euglena            y : Bakteria               z : virus
  b.  Yis
  c. Mikroorganisma boleh bergerak / bernafas / tumbesaran
  d. Ia akan menjejaskan sel dan membawa maut.

2. a. i. membuat roti                          ii. membuat baja
    b. i. membawa penyakit                ii. menyebabkan keracunan makanan
    c. i. mencuci tangan sebelum dan selepas makan.
       ii. air perlu dimasak sebelum minum.
    d i. campak                                  ii. selesema


2 comments:

There was an error in this gadget