myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Wednesday, 21 November 2012

Latihan soalan subjektif 1

Fasa-fasa bulan

Rajah di bawah merupakan maklumat yang diperolehi daripada suatu penyiasatan.


a. Apakah tujuan penyiasatan tersebut?

_____________________________________________________________

b. Namakan fasa-fasa bulan yang berikut:

1hb : _________________            3hb : ____________________

7hb : _________________            15hb : ____________________

23hb: ________________              27hb: ____________________

c. Beri dua perjelasan mengapa fasa-fasa bulan itu terbentuk.

i. ________________________________________________

ii. ________________________________________________

d. Apakah kesimpulan berdasarkan rajah di atas ?

______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget