myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Wednesday, 21 November 2012

Latihan subjektif 2

Kejadian siang dan malam

1. Gambarajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Siti.

Lampu suluh mewakili matahari manakala globe mewakili bumi.

a. Apakah tujuan penyiasatan tersebut ?

_______________________________________________________

b. Meramalkan pemerhatian anda apabila lampu suluh menerangi pada bahagian x dan y.

i. Bahagian x : __________________________

ii. Bahagian y : __________________________

c. Berikan perjelasan jawapan anda di b.

__________________________________________________________

d. Apakah kesimpulan yang didapati melalui penyiasatan itu.

__________________________________________________________

e. Beri dua sebab tentang kejadian siang dan malam.

__________________________________________________________

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget